0
09216680927
محتوای اتصال دیتابیس به سایت Asp
ایجاد دیتابیس و ارتباط با SQL در ASP.NET Core

ایجاد دیتابیس و ارتباط با SQL در ASP.NET Core

مقدمه حالا که در مقاله ساخت اولین پروژه Asp.net Core یاد گرفتید که چگونه شروع به برنامه نویسی سایت بکنید در این آموزش نوبت این رسیده که فرا بگیرید سایت خودتون را به یک دیتابیس متصل کنید در این مقاله ...