0
09216680927
محتوای فعالسازی سریع حساب Chat GPT
نحوه استفاده از Chat GPT

نحوه استفاده از Chat GPT

مقدمه اخیراً توسعه دهندگان هوش مصنوعی با استفاده از شبکه های عصبی پیشرفته، مدل های زبانی را طراحی کرده اند که به نام "Chat GPT" معروف است. این مدل ها مبتنی بر شبکه های عصبی هستند که با استفاده از ...