0
09216680927
محتوای Chat GPT چیست و چه کاربردی دارد
نحوه استفاده از Chat GPT

نحوه استفاده از Chat GPT

مقدمه اخیراً توسعه دهندگان هوش مصنوعی با استفاده از شبکه های عصبی پیشرفته، مدل های زبانی را طراحی کرده اند که به نام "Chat GPT" معروف است. این مدل ها مبتنی بر شبکه های عصبی هستند که با استفاده از ...